SYSTEM EMERYTALNY W NIEMCZECH

0
6508

Myśląc o swojej przyszłości nie wszyscy młodzi ludzie wybiegają w myślach tak daleko,
by zastanawiać się nad swoją emeryturą i tym, jak ich życie będzie wtedy wyglądało. Młodzież właśnie wkraczająca w dorosłość, która dopiero podejmuje decyzje w sprawie wyboru zawodu prawdopodobnie rzadko bierze pod uwagę związek wykonywanej profesji
z wysokością emerytury, na jaką mogą liczyć, gdy osiągną wymagany wiek. Nie jest to błaha kwestia, ponieważ statystycznie żyjemy coraz dłużej, a co za tym idzie czas,
przez jaki będziemy pobierali świadczenia emerytalne również się wydłuża. Warto zatem pomyśleć o tym nie tylko wybierając zawód, ale także kraj, w którym chcemy go wykonywać. O czym powinni pamiętać ci, którzy pracują w Niemczech i tam chcą spędzić swoją starość?

SYSTEM EMERYTALNY W NIEMCZECH – JAK TO WYGLĄDA?

Nie tylko wyższe wynagrodzenie, jakie można uzyskać za wykonywaną pracę, sprawiają,
że Polacy nadal chętnie pracują u naszych zachodnich sąsiadów. Nasi rodacy,
którzy zdecydowali się na stałe tam zamieszkać doceniają też system emerytalny
w Niemczech
.

Kryteriami, jakie przede wszystkim brane są w tym względzie pod uwagę są wiek, zarobki oraz wykonywany zawód. Na tamtejszy system emerytalny składają się 3 różne filary. Pierwszy z nich dedykowany jest osobom, których składki emerytalne odprowadzane
są przez pracodawcę. Tutaj także znajdują swoje miejsce osoby
dobrowolnie się ubezpieczające, czyli prowadzące własną działalność gospodarczą.
Drugi filar wspomaga państwo. Osoby posiadające umowę o pracę mogą liczyć
w tym wypadku na pewnego rodzaju prezent ze strony niemieckiego państwa.
Benefit ten obejmuje nie tylko osobę zatrudnioną, ale także każde jej dziecko. Ci,
którzy prowadzą własną działalność gospodarczą mogą w związku z drugim filarem liczyć
na pewne ulgi podatkowe. Z kolei z trzeciego filaru mogą korzystać wszyscy,
ponieważ jest on zupełnie prywatny. Zgromadzony w ten sposób kapitał można zacząć wypłacać już 5 lat po tym, jak zaczniemy opłacać składki. Zaletą tego rozwiązania
jest także to, że sam zainteresowany ustala wysokość nie tylko składek, ale również to,
czy środki wypłaci jednorazowo, czy partiami.

NIEMIECKA EMERYTURA – KIEDY MOŻNA NA NIĄ PRZEJŚĆ?

Po przepracowaniu 5 lat u naszych zachodnich sąsiadów system emerytalny w Niemczech oferuje tzw. emeryturę socjalną. Przepracowanie minimum 15 lub 35 lat uprawnia
do pobierania proporcjonalnie wyższego świadczenia emerytalnego. Jej wysokość uzależniona jest także od wpłacanych wcześniej na ten cel składek.

Osoby na stałe mieszkające w Niemczech lub te, które bardzo poważnie zastanawiają
się nad taką możliwością mogą skorzystać z pomocy polskich biur doradczych. Pracujący
tam specjaliści udzielają porad nie tylko z zakresu prawa, czy księgowości,
ale również doradzają w kwestiach związanych z prowadzeniem własnej działalności.
Ich pomoc i posiadana wiedza mogą okazać się bezcenne także dla osób, które chciałyby dowiedzieć się czegoś na temat niemieckiego systemu emerytur. Rozmowa z pracownikiem takiego biura doradczego może okazać się przysłowiowym języczkiem u wagi
i bardzo pomóc tym, których kwestia ta żywo interesuje.

Reklama