DE-INFO.pl

Portal Informacyjny

Pozostałe

PO JAKIM CZASIE NA EMERYTURĘ W NIEMCZECH?

Mimo różnorodnych zmian politycznych, a także tych związanych z systemem emerytalnym zarówno po polskiej, jak i po niemieckiej stronie Odry nasi rodacy nadal chętnie wyjeżdżają do naszych zachodnich sąsiadów w poszukiwaniu pracy. Wysokość zarobków ma dość istotny wpływ na to, jaką emeryturę otrzymamy w przyszłości. Biorąc pod uwagę wysokość prognozowanych emerytur w Polsce, czy chociażby te, jakie są wypłacane obecnie nie można dziwić się naszym rodakom, że szukają lepszych warunków życia poza granicami kraju. Oczywiście nie znaczy to, że w ojczyźnie możemy liczyć wyłącznie na iście głodowe emerytury, bo to nie jest zgodne z prawdą. Jednak faktem jest, że część naszego społeczeństwa mimo osiągnięcia wieku emerytalnego i po przepracowaniu wymaganej ustawą liczby lat w przyszłości może mieć znaczne problemy z utrzymaniem się wyłącznie
ze świadczenia emerytalnego.

EMERYTURA W NIEMCZECH – PO JAKIM CZASIE?

Znalezienie i utrzymanie dobrej pracy to w zasadzie połowa sukcesu,
jeśli chodzi o zapewnienie sobie dobrej oraz spokojnej starości. Nie wszyscy myślą
o tym wybierając zawód. Warto jednak wziąć to pod uwagę w przypadku, gdy rozważamy możliwość opuszczenia ojczyzny oraz podjęcia stałej pracy poza jej granicami,
np. w Niemczech. W przypadku, gdy mimo tego, że pracujemy na terenie tego kraju,
ale nasz pracodawca nie opłaca nam tam składek nie możemy liczyć na świadczenie emerytalne, dlatego tak istotne jest, by nasze składki były opłacane przez pracodawcę właśnie w Niemczech. Po jakim czasie emerytura w Niemczech przysługuje osobie,
która tam opłacała składki?

W Polsce obecnie na emeryturę mogą przejść kobiety w wieku 60 lat, zaś mężczyźni
o 5 lat później, czyli w wieku 65 lat. W Niemczech wygląda to nieco inaczej,
ponieważ kobiety i mężczyźni zostali zrównani w prawach emerytalnych. W praktyce oznacza to, że aby otrzymać emeryturę u naszych zachodnich sąsiadów nie wystarczy spełnić opisane wcześniej warunki, ale należy również skończyć 67 lat.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ EMERYTURĘ W NIEMCZECH?

Zgodnie z obowiązującym prawem, aby otrzymać emeryturę socjalną w Niemczech trzeba pracować tam przynajmniej przez 5 lat i pozostawać w obowiązku pracy przez przynajmniej 12 miesięcy. Jeśli ktoś pracował w Niemczech krócej niż wymagane 12 miesięcy
bądź nie spełnił innych wymaganych warunków niezbędnych do otrzymania świadczenia emerytalnego to okres składkowy zostanie mu doliczony do tego, jaki ma on w kraju zamieszkania. Z kolei wdowa lub wdowiec mogą otrzymać takie świadczenie w sytuacji,
gdy ich zmarły współmałżonek w chwili śmierci spełnił wszystkie wymagane warunki
do otrzymania emerytury.

Zarówno ci, którzy już pracują w Niemczech, jak i ci, którzy poważnie zastanawiają
się nad rozpoczęciem tam pracy, a także wiążącą się z tym przeprowadzką, przed podjęciem ostatecznej decyzji powinni udać się do polskiego biura doradczego i z jego pracownikami dokładnie omówić tę kwestię. Dzięki temu będą mogli zapoznać się z różnymi dostępnymi możliwościami odkładania kapitału na emeryturę. Uzyskają tam również informacje odnośnie tego, po jakim emerytura w Niemczech będzie im przysługiwała. To z kolei pomoże zapewnić spokojną przyszłość, a nawet uchroni przed sytuacją, gdy ktoś mimo przepracowania wymaganego czasu i osiągnięcia wieku otrzyma niskie świadczenie,
które nie pozwoli mu godnie przeżyć jesieni życia.