DE-INFO.pl

Portal Informacyjny

Biznes

FIRMY W NIEMCZECH W CZASIE KORONAWIRUSA

Prowadzenie własnej firmy dla wielu wydaje się czymś wręcz niemożliwym. Dużo obowiązków, konieczność zapoznania się z wieloma przepisami, brak wolnego czasu… Powodów, dla których nie warto zostać swoim własnym szefem jest mnóstwo, ale na szczęście nie oznacza to, że rzeczywiście nie warto spróbować swoich sił na tym polu. Wielu naszych rodaków mieszkających po niemieckiej stronie Odry lub blisko granicy z naszym zachodnim sąsiadem podjęło to ryzyko i prowadzi tam własną działalność gospodarczą.

Pandemia spowodowała wiele zamieszania także w kwestiach gospodarczych. Obowiązujące od kilkunastu miesięcy restrykcje, konieczność przestrzegania reżimu sanitarnego doprowadziła do tego, że wiele firm musiało ograniczyć swoją dotychczasową działalność
lub całkowicie jej zaprzestać. Pracodawcy dokonują niemal heroicznych czynów, by ratować swoje upadające biznesy. Czy w tej kwestii mogą oni liczyć na pomoc niemieckiego ustawodawcy? 

FIRMY W NIEMCZECH W CZASIE KORONAWIRUSA – NASTROJE

Jeśli wierzyć statystykom to już co piąty podmiot gospodarczy w Niemczech boi się,
że przez ograniczenia związane z pandemią będzie zmuszony do zamknięcia działalności. Najczarniejszy scenariusz dotyczy branży gastronomicznej oraz hotelarskiej.
Tam już co czwarty przedsiębiorca rozważa zakończenie działalności. Instytut badań Gospodarki RWI w Essen przypuszcza, że znaczna liczba przedsiębiorstw, mimo rządowej pomocy, będzie zmuszona ogłosić bankructwo. Czy coraz dostępniejsze szczepienia pomogą
i firmy w Niemczech w czasie koronawirusa będą miały szansę się uratować?
Czy coraz większa liczba zaszczepionych to jedyne, co państwo robi dla niemieckiej gospodarki?

CZY KTOŚ POMAGA PRZEDSIĘBIORCOM?

Poszczególne kraje przeznaczają znaczne środki finansowe na to, by wspierać przedsiębiorców i pomóc im przetrwać do czasu, gdy będą mogli normalnie prowadzić swoją działalność. Każdy kraj przygotowuje odrębne pakiety pomocowe, które dostosowane są do aktualnej sytuacji
na ich rynku. Unia Europejska wspiera gospodarki krajów członkowskich, w tym Polski
i Niemiec, kolejnymi transzami pieniędzy. 

Firmy w Niemczech w czasie koronawirusa mogą liczyć na kilka różnych form wsparcia
ze strony tamtejszego rządu. Oprócz jednorazowych dotacji, o które mogą ubiegać
się przedsiębiorcy, dostępne są różne kredyty, np. na inwestycje oraz środki operacyjne. Pieniądze te nie mogą jednak zostać wykorzystane w celu spłaty zaciągniętego zadłużenia. Także komercyjne przedsiębiorstwa każdej wielkości i wolne zawody mogą liczyć
na pomoc państwa. Przygotowany dla nich program pomocowy jest niezwykle elastyczny, ponieważ o wsparcie mogą starać się zarówno firmy młode – istniejące mniej niż 5 lat,
jak i te z większym doświadczeniem, które na rynku są obecne ponad 5 lat. Pracodawca,
który celowo lub przez niedbałe wypełnienie wniosku wprowadzi ustawodawcę w błąd będzie ścigany z urzędu za oszustwo.

Liczba polskich biur doradczych w Niemczech stale rośnie. To właśnie tam polscy przedsiębiorcy mogą szukać pomocy i zasięgać informacji, także w kwestii rządowego wsparcia dla firm. Z ich usług naprawdę warto skorzystać.