DOTACJE DLA FIRM W NIEMCZECH W CZASIE PANDEMII

0
1784

Grudzień 2019 roku zapisał się w historii ludzkości, jak się potem okazało, niestety czarnymi literami. Choć wiadomość o pojawieniu się śmiertelnie groźnego wirusa zaniepokoiła wszystkich, to wtedy jeszcze nikt nie spodziewał się, jak będzie wyglądał świat kilkanaście miesięcy później. Nikt nie mógł przypuszczać, że pandemia jak fale przypływu zaleje wszystkie kontynenty, a jednym z wielu długofalowych efektów tego będzie oprócz znacznego nadwyrężenia służby zdrowia, także kryzys gospodarczy. Jak z tak trudną i nieoczekiwaną sytuacją radzą sobie poszczególne państwa? Czy jakiś kraj znalazł właściwy sposób
na uchronienie się lub przynajmniej zamortyzowanie skutków pandemii? Jakie dotacje
dla firm w Niemczech w czasie pandemii
przygotował tamtejszy rząd? Kto może liczyć
na wsparcie państwa?

DOTACEJE DLA FIRM W CZASIE PANDEMII – NIEMCY

Każde państwo podejmuje nieco inne kroki w celu ratowania swojej gospodarki. Oczywiście wspólnym mianownikiem jest tu wsparcie rządowe. Dotacje dla firm w Niemczech w czasie pandemii są nieodzowną pomocą, zwłaszcza dla małych oraz średnich przedsiębiorstw,
w walce o powrót do normalności oraz jak najszybsze zażegnanie kryzysu ekonomicznego, który dotknął wszystkie kraje w mniejszym lub większym stopniu.

Zgodnie z podjętą przez niemiecki rząd decyzją na dotacje dla firm mogą tam liczyć:

  1. freelancerzy;
  2. osoby wykonujące wolne zawody;
  3. małe firmy zatrudniające do 10 pracowników;
  4. osoby prowadzące działalność na własny rachunek.

Wspomniana pomoc finansowa to jednorazowa dotacja, która wynosi do 9 tys. euro za okres
3 pełnych miesięcy dla maksymalnie 5 pracowników (co stanowi równowartość pełnego wymiaru pracy w tym czasie) oraz do 15 tys. euro za okres 3 miesięcy dla maksymalnie
10 pracowników. Dotacja ta ma wesprzeć drobnych przedsiębiorców, a także zapobiec
tzw. niedoborom płynności finansowej.

JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIĆ?

Otrzymanie wspomnianej dotacji wiąże się ze spełnieniem określonych wymagań.
Przede wszystkim przedsiębiorca starający się o dofinansowanie musi złożyć stosowne oświadczenie, w którym potwierdzi, że trudności, z którymi się obecnie mierzy

 mają bezpośredni związek z pandemią, a w konsekwencji mogą doprowadzić do zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez wnioskodawcę. Na co można wydać te pieniądze? Niemiecki ustawodawca określa to dość precyzyjnie – dotacja ma pomóc przedsiębiorcom pokryć ich bieżące wydatki finansowe oraz rzeczowe. Trzeba jednak pamiętać, iż celowe podanie nieprawdziwych danych bądź wprowadzenie w błąd wynikające z niedbałego wypełnienia stosownych dokumentów będzie traktowane jako oszustwo. To z kolei jest ścigane w Niemczech z urzędu.

Czymś, co zapewne ucieszy niemieckich przedsiębiorców jest to, że otrzymanie
tej jednorazowej dotacji nie zamyka mu drogi do ubiegania się o pomoc przyznawaną
w tym zakresie przez poszczególne landy działającym na ich terenie firmom. W kwestii dotacji dla firm warto też udać się do działających na terenie Niemiec polskich biur doradczych. Można tam uzyskać wszelkie niezbędne w tej kwestii informacje.

Reklama