DE-INFO.pl

Portal Informacyjny

Praca

OFERTY PRACY W NIEMCZECH

Coraz rzadziej można spotkać osoby, które całe swoje życie zawodowe związały z jedną firmą, czyli rozpoczęły pracę w konkretnej firmie zaraz po zakończeniu nauki i pracowały tam aż do czasu, gdy osiągnęły wiek emerytalny. Obecnie młodzi ludzie zdecydowanie chętniej zmieniają pracę niż mieli to w zwyczaju ich rodzice w czasie swojej aktywności zawodowej. Wiąże się to z tym, że teraz zjawisko poszukiwania pracownika
przez pracodawcę staje się coraz powszechniejsze. Teraz to pracodawca musi zabiegać
o pracownika, ponieważ ten jest gotowy do zmiany miejsca pracy w zasadzie w każdej chwili, jeśli tylko nowy pracodawca zaproponuje mu lepsze warunki. Nie bez znaczenia pozostaje
też fakt, że rozszerzenie pakietu socjalnego w Polsce przyczyniło się do tego, iż Polacy chętniej korzystają ze świadczeń socjalnych niż podejmują pracę zarobkową,
która pomoże im nabyć prawa do emerytury.

OFERTY PRACY W NIEMCZECH – GDZIE SZUKAĆ?

Oferty pracy w Niemczech są powszechnie dostępne, wiec znalezienie pracy po tamtej stronie Odry wcale nie jest już takie trudne jak to było kiedyś. Zwolennicy tradycyjnego poszukiwania pracy mogą skorzystać z ofert zamieszczanych w powiatowych urzędach pracy. Bez względu na to, w jakim rejonie kraju się znajdujemy lokalny urząd pracy prawdopodobnie ma w swojej ofercie ogłoszenia zachęcające do pracy w Niemczech. Najczęściej oferty te dotyczą pracy opiekuna osób starszych, ale nie jest to jedyna możliwość.

Oczywiście najwięcej ofert pracy znaleźć można w Internecie. Z racji tego, że w zasadzie
już każdy bez większego problemu może z sieci korzystać to właśnie tam najczęściej pojawiają się oferty pracy. Osoby znające język niemiecki prawdopodobnie nieco szybciej znajdą zatrudnienie po niemieckiej stronie Odry, a także mogą liczyć na wyższe wynagrodzenie. Z kolei pracownicy sezonowi zajmujący się chociażby zbiorem malin
lub szparagów wcale nie muszą znać języka naszych sąsiadów, by podjąć u nich pracę.

CO ZE SKŁADKAMI EMERYTALNYMI?

Polacy, którzy na stałe mieszkają i pracują po niemieckiej stronie Odry mogą liczyć
na emeryturę w Niemczech. Oczywiście trzeba spełnić szereg warunków (są one nieco inne niż w Polsce, np. wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn wynosi tam 67 lat), aby nabyć prawo do tego świadczenia. Nasi rodacy, którzy pracowali w Niemczech tylko przez pewien
czas i mieli opłacane składki emerytalne nie powinni się martwić, ponieważ czas w pracy poza granicami kraju zamieszkania zostanie dodany do tego, który przepracowali
w ojczyźnie. W związku z tym nic nie stracą, a świadczenie zostanie im wypłacone w Polsce, gdy tylko nabędą do niego prawa.

Przed rozpoczęciem pracy u naszych zachodnich sąsiadów nie zaszkodzi skontaktować
się z polskim biurem doradczym. Bardzo istotne jest to, że nawet jeśli udamy się do takiego biura po niemieckiej stronie Odry to możemy liczyć na to, że rozmowa będzie przebiegała
po polsku. Jest to duże ułatwienie szczególnie dla osób, które nie opanowały jeszcze języka niemieckiego, a które potrzebują porady z zakresu księgowości, prawa, czy prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Pracownicy biura doradczego pomogą również w kwestii ofert pracy w Niemczech. Oczywiście nie znajdą nam pracy, ale z całą pewnością wskażą, gdzie takich ofert należy szukać, a także pomogą w przetłumaczeniu umowy,
byśmy mogli dokładnie zapoznać się z jej treścią zanim cokolwiek podpiszemy.

PRACA W NIEMCZECH OD ZARAZ

Jeszcze 15 – 20 lat temu pracownicy byli bardzo przywiązani do firmy lub zakładu pracy,
w którym pracowali. Pracę zmieniało się w zasadzie głównie wtedy,
gdy ktoś się przeprowadzał lub po prostu tracił swoje dotychczasowe miejsce pracy. Dotyczyło to zarówno pracowników fizycznych, jak i tych określanych mianem pracowników umysłowych. 

Dziś zmiana pracy, co kilka lat jest czymś zupełnie naturalnym i nikt się temu już nie dziwi. Coraz rzadziej ekstrawagancją wydaje się też poszukiwanie pracy poza granicami ojczyzny. Prawdopodobnie każdy z nas po chwili zastanowienia byłby w stanie wskazać choćby jedną osobę ze swojego otoczenia, które wyjechały za pracą do innego kraju choćby tylko na kilka miesięcy. Jeszcze niedawno młodzi ludzie wyjeżdżali np. do Niemiec, żeby szybciej uzbierać na wesele marzeń, budowę domu, czy nowy samochód. Obecnie wyjeżdżają w zasadzie
do tych samych państw, ale z zamiarem osiedlenia się tam na stałe. Jak znaleźć
pracę w Niemczech od zaraz? Jakich pracowników poszukują niemieccy pracodawcy?

PRACA W NIEMCZECH OD ZARAZ – CO TO ZNACZY?

Przeglądając najrozmaitsze portale ogłoszeniowe niejednokrotnie spotkamy się z dopiskiem „praca w Niemczech od zaraz” już w tytule ogłoszenia. Można to potraktować jako swego rodzaju wabik, który ma przyciągnąć zainteresowanie potencjalnych pracowników.
Bardzo często taki dopisek pojawia się w przypadku ogłoszeń dotyczących pracy opiekuna osób starszych. Tu jednak warunkiem jest znajomość języka niemieckiego. Wymagane
jest także ukończenie wcześniej specjalnego kursu, który gwarantuje zdobycie koniecznych uprawnień. Osoby, które takie uprawnienia już posiadają faktycznie mogą znaleźć pracę
„od zaraz”, podobnie jak fachowcy, np. ślusarz, mechanik, a nawet lekarz, czy architekt. 

JAKIE OGŁOSZENIA MOŻNA SPOTKAĆ NAJCZĘŚCIEJ?

Jeśli wierzyć temu, co tak często pojawia się na portalach ogłoszeniowych i forach poświęconych pracy w Niemczech znalezienie pracy u naszych zachodnich sąsiadów
nie jest zbyt trudne. Niejednokrotnie pracodawca wcale nie wymaga od swojego pracownika znajomości języka niemieckiego. Możemy spotkać się z takim dopiskiem w przypadku ogłoszeń dotyczących pracy przy zbiorze owoców i warzyw. 

Osoby słabo znające język naszych sąsiadów mogą znaleźć zatrudnienie jako elektrycy
lub pracownicy na budowie. W zasadzie od zaraz pracę mogą rozpocząć także ślusarze, monterzy farm solarnych czy monterzy maszyn rolniczych – krótko mówiąc fachowcy,
którzy doskonale znają się na swojej pracy. Tu biegła znajomość języka
też nie jest warunkiem koniecznym, poziom podstawowy także nie zawsze jest wymagany. Swego rodzaju odrębny dział ogłoszeń dedykowany jest studentom i osobom uczącym się – tacy pracownicy są poszukiwani szczególnie w czasie wakacji lub w okresie przedświątecznym.

Bez względu na to, jaki charakter pracy w Niemczech nas interesuje warto przed podpisaniem umowy z tamtejszym pracodawcą umówić się na spotkanie z pracownikiem biura doradczego. Biura takie spotkać można nie tylko po polskiej, ale też po niemieckiej stronie Odry. Pracujące tam osoby to specjaliści w swoich dziedzinach, więc bez obawy można udać
się tam po poradę z zakresu prawa (także tego dotyczącego prowadzenia własnej działalności gospodarczej), rachunkowości, księgowości, jak również tłumaczeń. Choć w samym biurze doradczym raczej nie znajdziemy ofert pracy w Niemczech to jego pracownicy z pewnością podpowiedzą nam, gdzie tej pracy możemy szukać.