DE-INFO.pl

Portal Informacyjny

Praca

NIEMIECKIE PRAWO PRACY

Każde państwo należące do Unii Europejskiej musi w mniejszym lub większym stopniu dostosowywać swoje wewnętrzne ustawodawstwo do tego, jakie obowiązuje w UE.
Mimo to jakieś różnice między poszczególnymi krajami mogą się zdarzyć. W związku
z tym zanim zdecydujemy się na wyjazd do pracy, czy przeprowadzkę do innego państwa należącego do UE warto wcześniej zapoznać się chociażby z tym, jak wygląda tam kwestia ubezpieczenia zdrowotnego, czy prawa pracy. Niektóre zapisy mogą nas, Polaków, zaskoczyć, gdy wyjedziemy pracować np. na niemiecką stronę Odry. Świadomość tych różnic jest potrzebna i uchroni nas przed różnymi niepotrzebnie stresującymi sytuacjami.

ETAT W NIEMCZECH – ILE GODZIN?

Niemieckie prawo pracy przewiduje, że pełny etat wynosi tam 40 godzin, zaś maksymalny tygodniowy czas pracy to 48 godzin. Jednak są tam zapisy dopuszczające w sytuacjach wyjątkowych 60 godzin pracy tygodniowo, ale z wyrównaniem w ciągu najbliższych
6 miesięcy do 48 godzin pracy tygodniowo. Wiele niemieckich firm zapewnia swoim pracownikom ośmiogodzinny czas pracy od poniedziałku do czwartku, zaś w piątek
tylko 7 godzin pracy. Są i takie branże, w których tygodniowy czas pracy to 48 godzin realizowany od poniedziałku do soboty włącznie.

W przypadku kierowców kwestia ta wygląda nieco inaczej. Tu nadrzędne nad przepisami krajowymi są przepisy europejskie, które regulują sprawę czasu pracy oraz przysługującego kierowcy wypoczynku.

URLOP ZGODNIE Z NIEMIECKIM PRAWEM PRACY

Minimalny wymiar urlopu wypoczynkowego w ciągu roku to 24 dni. Zbiorowe układy pracy regulują nie tylko czas pracy, ale także wymiar płatnego urlopu wypoczynkowego.
Po niemieckiej stronie Odry na ogół wynosi on 30 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Warto też dodać, że w wypadku choroby pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi posiadającemu zwolnienie lekarskie 100% przysługującego mu wynagrodzenia
przez pierwsze 6 tygodni jego choroby. Po tym czasie pracownik musi udać
się do ubezpieczalni, by starać się o zasiłek chorobowy. Niemieckie prawdo dopuszcza zwolnienie pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim. Firmy zatrudniające powyżej 10 osób objęte są ustawą o ochronie przed wypowiedzeniem. Co oznacza
to w praktyce? Kobieta będąca w ciąży lub przebywająca na urlopie macierzyńskim
jest dzięki tej ustawie chroniona przed tzw. zwolnieniem nieuzasadnionym społecznie.

Polacy pracujący po niemieckiej stronie Odry nie są pozostawieni samym sobie.
U naszych zachodnich sąsiadów powstaje coraz więcej polskich biur doradczych specjalizujących się w udzielaniu porad z zakresu prawa, księgowości oraz tłumaczeń.
Zanim podejmiemy decyzję o emigracji zarobkowej na pewno nie zaszkodzi spotkać
się z pracownikiem takiego biura, by rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczącego niemieckiego prawa pracy. Osoby, które już pracują w Niemczech,
a które mają wątpliwości, czy podpisana przez nie umowa nie zawierała niekorzystnych
dla nich zapisów lub takie, które uważają, że ich prawa pracownicze są łamane także powinny zgłosić się do polskiego biura doradczego. Pracujące tam osoby na pewno podpowiedzą im, co w takiej sytuacji można zrobić.