DE-INFO.pl

Portal Informacyjny

Praca

MELDUNEK CZASOWY DLA PRACOWNIKÓW Z UKRAINY

Z racji tego, że Polska należy do Unii Europejskiej nasi obywatele nie muszą posiadać pozwolenia na pobyt ani nawet na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w krajach należących do UE. Ważny dokument tożsamości (dowód lub paszport) uprawnia Polaków
nie tylko do pobytu na terenie Niemiec, ale także do pracy zawodowej i założenia firmy
po niemieckiej stronie Odry. Nasi zachodni sąsiedzi mimo upływu lat nadal są jednym
z najczęściej wybieranych przez Polaków kierunków emigracji zarobkowej.

Od niedawna niemiecki rynek pracy otworzył się na naszych wschodnich sąsiadów –
na Ukraińców. Wiadomość ta została przez zainteresowanych przyjęta bardzo entuzjastycznie, ponieważ aż ¼ obywateli Ukrainy przebywających obecnie w Polsce planuje wyjechać z Polski i szukać pracy po niemieckiej stronie Odry. Czy meldunek czasowy
dla Ukraińca jest potrzebny
? A jeśli tak, to w jakich sytuacjach jest on niezbędny?
W jaki sposób można go zdobyć?

DOKUMENT POBYTOWY – JAK WYGLĄDA TO W POLSCE?

W związku z tym, że Ukraina, w przeciwieństwie do Polskie, nie jest jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej jej obywatele przebywający na ternie naszego kraju mają obowiązek zameldować się, jeżeli ich pobyt w Polsce przekracza 30 dni. Samo zameldowanie oraz wydanie zaświadczenia na pobyt stały jest bezpłatne. Z kolei wydanie zaświadczenia
o zameldowaniu na pobyt tymczasowy wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Podobnie kwestia ta wygląda, jeśli Ukraińcy chcą udać się do naszych zachodnich sąsiadów. Obywatele państw, które nie należą do Unii Europejskiej, mają obowiązek zapoznać
się z informacjami dotyczącymi obowiązku wizowego, jeśli planują pobyt w Niemczech przekraczający 90 dni. 

MELDUNEK CZASOWY DLA UKRAIŃCA – JAKIE DOKUMENTY?

Ukraińcy zastanawiający się nad przeprowadzką na niemiecką stronę Odry muszą liczyć
się z tym, że pozwolenie na pobyt (zwłaszcza w przypadku pobytu tymczasowego)
nie jest jednorazowym zaświadczeniem, którego uzyskanie daje im prawo do bezterminowego pobytu na terenie Niemczech. Pozwolenie na pobyt wydawane jest na czas określony,
ale uzyskanie takiego zaświadczenia daje podstawę do uzyskania pozwolenia na pobyt stały. W celu uzyskania pozwolenia na pobyt należy udać się do właściwego dla miejsca zamieszkania biura imigracyjnego i mieć ze sobą następujące dokumenty:

  • ważny dowód tożsamości – dowód osobisty lub paszport;
  • dowód posiadania ubezpieczenia zdrowotnego;
  • 2 zdjęcia paszportowe;
  • zaświadczenie o zameldowaniu;
  • potwierdzenie celu przybycia – zaświadczenie z uczelni lub umowa o pracę.

Wszelkich niezbędnych informacji odnośnie meldunku czasowego dla Ukraińca mogą udzielić pracownicy biur doradczych. Choć nie mają oni uprawnień do wystawiania jakichkolwiek zaświadczeń dotyczących meldunku to posiadają wiedzę odnośnie tego,
gdzie takie zaświadczenie można uzyskać.

Dużym atutem wspomnianych biur jest fakt, że swoje oddziały mają po obu stronach Odry, dzięki czemu obywatele Ukrainy przebywający zarówno w Polsce, jak i w Niemczech mają możliwość skorzystania z pomocy pracujących tam doradców. Co więcej pracownicy wspomnianych biur mogą pomóc w tłumaczeniu różnego rodzaju dokumentów potrzebnych np. w związku z poszukiwaniem pracy lub zakładaniem własnej działalności gospodarczej.

JAK STARAĆ SIĘ O MELDUNEK CZASOWY DLA OBCOKRAJOWCA?

Wszyscy, którzy planują wyjazd za granicę (zwłaszcza, jeśli ma być to dłuższy pobyt) powinni wcześniej zapoznać się z ewentualnymi wymaganiami, jakie stawia przed obcokrajowcami państwo będące celem ich wyjazdu. Czy posiadanie obywatelstwa jednego
z krajów Unii Europejskiej uprawnia nas do swobodnego poruszania się po terytorium całej UE? Zasadniczo tak. Aczkolwiek należy wyraźnie i z całą stanowczością zaznaczyć, że prawo do pobytu to coś zupełnie innego niż prawo do swobodnego poruszania się po państwach członkowskich UE. Co oznacza to w praktyce? O ile posiadając ważny dowód tożsamości (paszport lub dowód osobisty) możemy minąć granicę polsko-niemiecką, o tyle nie możemy
u naszych zachodnich sąsiadów pozostać na czas nieokreślony bez spełnienia obowiązku meldunkowego. Zatem jak starać się o meldunek tymczasowy dla obcokrajowca?

KIEDY MELDUNEK CZASOWY JEST POTRZEBNY?

W zależności od landu, na ternie którego pragniemy zamieszkać w Niemczech
okres jaki jest przewidziany na zameldowanie się w nowym miejscu zamieszkania
może wynosić 7 lub 14 dni. Terminu tego nie należy lekceważyć, ponieważ niedopełnienie tego obowiązku może być nieprzyjemne w skutkach (np. konieczność zapłacenia grzywny),
a w niektórych przypadkach może nawet skutkować przymusowym opuszczeniem kraju naszych zachodnich sąsiadów, czyli po prostu deportacją.

MEDLUNEK CZASOWY DLA OBCOKRAJOWCA – JAK SIĘ O NIEGO STARAĆ?

Każdy, kto chce zameldować się na terenie Niemiec musi przygotować następujący komplet dokumentów:

  • ważny dowód tożsamości (paszport lub dowód osobisty);
  • zaświadczenie od osoby wynajmującej nam dom lub mieszkanie;
  • prawidłowo wypełniony formularz meldunkowy.

Studenci, którzy rozpoczynają naukę na niemieckiej uczelni powinni dodatkowo zabrać
ze sobą zaświadczenie z uczelni o tym, że znajdują się na liście studentów.
Udając się do niemieckiego urzędu w celu uzyskania tymczasowego meldunku należy
także znać swój nowy adres oraz datę przybycia do tego kraju, ponieważ urzędnik na pewno
o to zapyta w takcie procedury meldunkowej. Ponadto osoba ubiegająca się o tymczasowy adres w Niemczech musi być przygotowana na to, że padną pytania dotyczące
nie tylko imienia, nazwiska oraz narodowości, ale również wyznania. Jeśli w załatwieniu kwestii meldunkowych pomaga nam pełnomocnik należy wcześniej wypełnić stosowny formularz, który do takich czynności upoważni wskazaną przez nas osobę. Formularze
takie dostępne są zarówno w samych urzędach, jak i na ich stronach internetowych,
skąd bez problemu można je pobrać.

Wszyscy, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości dotyczące tego, jak starać się o meldunek czasowy dla obcokrajowca powinni skontaktować się z biurem doradczym. Pracujące
tam osoby udzielą wszelkich niezbędnych informacji odnośnie tego, jakie dokumenty należy w związku z tym przygotować, a także do jakiego urzędu należy się w tym celu udać. Dużym ułatwieniem jest również fakt, że pracownicy polskich biur doradczych, bez względu na to, czy konkretna placówka znajduje się w Polsce, czy poza jej granicami, biegle posługują
się naszym językiem ojczystym. Ma to niezwykle istotne znaczenie zwłaszcza w przypadku tych Polaków, którzy nie posługują się biegle językiem niemieckim.