DE-INFO.pl

Portal Informacyjny

Wiedza

KUPNO NIERUCHOMOŚCI W NIEMCZECH

Wielu Polaków wyjechało za naszą zachodnią granicę. Nie wszyscy z nich planują wrócić
do kraju, ponieważ udało im się tam sprowadzić swoje rodziny, znaleźć dobrą pracę. Wielu
z nich założyło nawet własne firmy, w związku z czym powrotu do Polski nawet nie biorą
pod uwagę.

Czy ci, którzy wybrali życie po niemieckiej stronie Odry muszą wynajmować mieszkanie
lub dom, czy jednak mogą pozwolić sobie na kupno nieruchomości w Niemczech?
Jako obywatele Unii Europejskiej możemy osiedlać się i pracować we wszystkich państwach należących do UE. Zanim jednak znajdziemy wymarzony dom lub śliczne mieszkanie musimy zapoznać się z kilkoma zasadami, by cały proces kupna odbył się zgodnie z prawem.

KUPNO NIERUCHOMOŚCI W NIEMCZECH – KILKA ZASAD

Wszystkie umowy dotyczące kupna nieruchomości powinny być potwierdzone notarialnie.
To właśnie notariusz wnioskuje o wpis do księgi wieczystej, a ta z kolei znajduje
się w Urzędzie Ksiąg Wieczystych. W tym miejscu warto zaznaczyć,
że osoby zainteresowane kupnem nieruchomości w Niemczech mają wgląd w księgi wieczyste.

Przed podpisaniem umowy warto zapoznać się z opinią wystawioną przez miejską komisję ekspertów lub zaprzysiężonego rzeczoznawcę specjalizującego się w wycenie nieruchomości. Rozsądnie jest również udać się do prawnika i doradcy podatkowego, którzy przedstawią
nam wszelkie obowiązki oraz prawa, jakie wiążą się z nabyciem nieruchomości.
Nie można nie wspomnieć także o tym, że kwota zakupu wpłacana jest na rachunek powierniczy. Jej wypłacenie kupującemu ma miejsce dopiero wtedy, gdy wszystkie zawarte
w umowie warunki zostaną w 100% spełnione. Przed sporządzeniem umowy kupujący powinien zadbać o to, by znalazły się tam zapisy, które w sytuacji niezawinionego anulowania danej umowy kupna-sprzedaży ochronią go przed koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów notarialnych lub tych wiążących się z księgą wieczystą.

NIERUCHOMOŚĆ W NIEMCZECH – O TYM TRZEBA PAMIĘTAĆ

Tak, jak w pozostałych rejonach świata, także u naszych zachodnich sąsiadów kupno nieruchomości zlokalizowanej bezpośrednio nad wodą lub niedaleko niej położonej
to zdecydowanie większy wydatek niż w sytuacji, gdy podobna nieruchomość
nie znajduje się w pobliżu żadnego akwenu. 

Nie ulega wątpliwości, że każdy sprzedający będzie starał się przedstawić w samych superlatywach zbywaną nieruchomość. Jednak zgodnie z zasadą ograniczonego zaufania, także w tym wypadku warto wiedzy na temat danej nieruchomości zasięgnąć z kilku źródeł, np. przeprowadzając wywiad wśród sąsiadów lub udając się z zapytaniem do maklera.

Kupno domu lub mieszkania to bardzo poważny krok, dlatego warto wcześniej skontaktować się z przedstawicielem polskiego biura doradczego, który pomoże nam się do tego odpowiednio przygotować. W czasie rozmowy z pracownikiem takiego biura będziemy mogli zadać nurtujące nas pytania oraz dowiedzieć się, jak wygląda samo podpisanie umowy,
a także, co dokładnie powinno się w niej znajdować. Na szczęście dla osób,
które nie posługują się biegle językiem niemieckim osoby pracujące w biurze doradczym
po niemieckiej stronie Odry mówią po polsku, zatem nie należy się obawiać jakichkolwiek problemów wynikających ze złego tłumaczenia.