DE-INFO.pl

Portal Informacyjny

Praca

JAK WYPOWIEDZIEĆ UMOWĘ O PRACĘ W NIEMCZECH?

Niemcy są jednym z najczęściej wybieranych przez Polaków kierunków emigracji zarobkowej. Niewątpliwie ma na to wpływ fakt, że kraj ten jest naszym bardzo bliskim sąsiadem. Dodatkowym atutem jest bardzo dobrze rozwinięta sieć połączeń autobusowych, kolejowych oraz lotniczych. Liczne pakiety socjalne obejmujące także obcokrajowców ułatwiają naszym rodakom podjęcie decyzji o wyjeździe.

Nie wszyscy Polacy przez cały okres pobytu po niemieckiej stronie Odry pracują
u tego samego pracodawcy. Część z tych, którzy wyjechali tam na stałe pierwszą pracę traktuje jako formę przejściową i po jakimś czasie rozpoczyna poszukiwania nowej,
która da im lepsze możliwości rozwoju oraz pozwoli więcej zarobić. Jak wypowiedzieć umowę o pracę w Niemczech?

UMOWA O PRACĘ A RODZAJ WYPOWIEDZENIA

Pierwsza umowa o pracę, bez względu na to, gdzie ją podejmiemy, na ogół jest na czas próbny. Maksymalny czas okresu próbnego to pół roku i tylko w tym czasie mają zastosowanie specjalne uregulowania dotyczące wypowiedzenie umowy o pracę. Ponadto
w czasie 6 miesięcy okresu próbnego pracownik chroniony jest ustawą zabraniającą nieuzasadnionego zwolnienia. Okres wypowiedzenia, jaki w tym przypadku obowiązuje
to 2 tygodnie, pod warunkiem, że zbiorowy układ pracy innych terminów nie przewiduje.

Wypowiedzenia nie można wręczyć pracownikowi w wyjątkowo trudnym dla niego czasie,
np. w czasie żałoby – te kwestie zawsze należy rozpatrywać indywidualnie.
Jeśli mamy do czynienia z wypowiedzeniem w trybie natychmiastowym to zastosowanie tutaj mają dokładnie te same regulacje, które dotyczą umowy na stałe. Zatem jak wypowiedzieć umowę o pracę w Niemczech? Trzeba pamiętać o tym, że wypowiedzenia
nie można przekazać poprzez SMS-a, faksem lub drogą mailową. Można to zrobić jedynie pisemnie. Wzory takich wypowiedzeń można znaleźć w Internecie, więc nie ma obawy –
nikt nie musi pisać tego samodzielnie.

JAK WYPOWIEDZIEĆ UMOWĘ O PRACĘ NIEMCZECH?

Niezależnie od tego, czy wypowiedzenie, które zamierzamy wręczyć niemieckiemu pracodawcy ściągnęliśmy z sieci, czy piszemy je sami musimy pamiętać,
że musi ono zawierać kilka ważnych elementów. Oto one:

  1. data przygotowania dokumentu;
  2. dane adresowe oraz kontaktowe obu stron – w ty wypadku niemieckiego pracodawcy oraz pracownika wypowiadającego umowę;
  3. nagłówek – po prostu nazwę dokumentu;
  4. czytelna informacja o tym, kto komu wypowiada umowę, a także datę zawiązania wypowiadanej umowy;
  5. dokładna data, po której stosunek pracy między stronami wygaśnie – musi
    być on zgodny z przepisami obowiązującego tam prawa;
  6. formuła grzecznościowa;
  7. własnoręczny podpis.

Osoby, które pracują po niemieckiej stronie Odry i chcą rozwiązać dotychczasowy stosunek pracy mogą w tym względzie liczyć na pomoc biura doradczego. Gdzie szukać takich biur? Polskie biura doradcze powstają także w Niemczech. Na pewno najłatwiej będzie znaleźć
je w dużych miastach, np. w Berlinie, ale co jakiś czas otwierają się nowe oddziały. Zdecydowanym plusem skorzystania z takiego rozwiązania jest fakt, że pracują tam osoby mówiące w języku polskim. Nie należy zatem obawiać się, że zostaniemy źle zrozumiani,
bo nasz język niemiecki jest jeszcze na poziomie podstawowym. Skorzystanie z pomocy pracownika biura doradczego w związku z wypowiedzeniem umowy jest zalecane zwłaszcza wtedy, gdy osoba, która chce rozwiązać stosunek pracy z niemieckim pracodawcą
robi to po raz pierwszy.