DE-INFO.pl

Portal Informacyjny

Praca

ILE ZARABIA LEKARZ W NIEMCZECH?

Wykonywanie zawodu lekarza wymaga nie tylko ukończenia medycyny. Każdy dobry lekarz, który chce być w swoim fachu jak najlepszy, a co za tym idzie, jak najskuteczniej pomagać pacjentom powinien stale doskonalić swoje umiejętności. Medycyna jest dziedziną,
która stale się rozwija, co tylko potwierdza wcześniejsze stwierdzenie dotyczące tego,
że lekarze stale muszą w taki lub inny sposób podnosić swoje kwalifikacje.

Nie tylko pracownicy fizyczni chętnie wyjeżdżają do pracy u naszych zachodnich sąsiadów. Oferowane za Odrą warunki skłoniły też do wyjazdu niejednego lekarza, nie tylko z Polski. Ile zarabia lekarz w Niemczech? Jak wygląda kwestia jego wynagrodzenia w czasie całej kariery zawodowej?

ILE ZARABIA LEKARZ W NIEMCZECH?

Absolwent medycyny, który dopiero zaczyna karierę w zawodzie lekarza, czyli lekarz rezydent, może liczyć na wynagrodzenie z przedziału 4 000 – 4 600 euro brutto.
Co 6 miesięcy pensja jest automatycznie korygowana, w związku z czym po 5 latach stażu lekarz może liczyć na wynagrodzenie w wysokości 5 600 – 5 900 euro brutto. Po przeliczeniu na złotówki (przyjmując, że średni kurs euro to 4,27 zł) kwota może skłaniać do przemyśleń dotyczących wyjazdu za naszą zachodnią granicę.

W związku ze specyfiką pracy (stały kontakt z pacjentem oraz personelem medycznym)
nie trzeba chyba dodawać, że znajomość języka niemieckiego jest tu niezbędna
i to nie w zakresie podstawowym. Polski lekarz, który chce pracować po niemieckiej stronie Odry musi liczyć się z tym, że zanim rozpocznie tam pracę będzie musiał zdać egzamin
z języka naszych zachodnich sąsiadów potwierdzający jego biegłą znajomość języka niemieckiego.

PRACA DLA LEKARZA W NIEMCZECH – ILE NETTO?

Niestety nie można podać jednego, uniwersalnego wzoru, zgodnie z którym można byłoby obliczyć ile zarabia lekarz w Niemczech netto? Na ostateczną kwotę wpływ mają różne czynniki, jak chociażby klasa podatkowa, czy land, na obszarze którego lekarz wykonuje
swój zawód. W Internecie można znaleźć narzędzia umożliwiające obliczenie wynagrodzenia netto, jakie będzie otrzymywał lekarz u naszych zachodnich sąsiadów. Wystarczy tylko podać kilka podstawowych informacji, o których była mowa powyżej, by uzyskać informację dotyczącą ostatecznej albo chociaż przybliżonej wysokości wynagrodzenia.

Osoby poszukujące pracy na stanowisku lekarza mogą skontaktować się z biurem doradczym. Choć wspomniane biura nie zajmują się pośredniczeniem między polskimi pracownikami
a niemieckimi pracodawcami, to z całą pewnością mogą one wskazać, gdzie warto się udać
w celu znalezienia pracy. Oprócz tego pracownicy biura doradczego pomogą w tłumaczeniu (lub wskażą tłumacza przysięgłego) dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, np. polskiego lekarza, który poszukuje pracy w Niemczech. Co więcej osoby, które rozważają możliwość założenia własnej działalności gospodarczej także znajdą tam potrzebną
pomoc z zakresu prowadzenia księgowości, czy chociażby uzyskają porady prawne.
To z kolei może być bardzo interesujące dla lekarzy, którzy po niemieckiej stronie Odry założyli spółkę i w ten sposób prowadzą swoją praktykę.