DE-INFO.pl

Portal Informacyjny

Czy można mieć dwie emerytury polska i niemiecka?
Informacje

Czy można mieć dwie emerytury polska i niemiecka?

Czy można mieć dwie emerytury: polską i niemiecką?

W dobie globalizacji coraz więcej osób decyduje się na pracę za granicą. Polska i Niemcy, jako sąsiednie kraje, mają długą historię migracji zarobkowej. Wiele osób pracujących w Niemczech zastanawia się, czy po zakończeniu kariery zawodowej mogą otrzymywać emeryturę zarówno z Polski, jak i z Niemiec. W tym artykule przyjrzymy się, jakie warunki należy spełnić, aby móc cieszyć się świadczeniami emerytalnymi z obu krajów.

Podstawy prawne

Możliwość otrzymywania emerytur z różnych krajów regulują przepisy międzynarodowe oraz unijne. Dla Polski i Niemiec kluczowe są tu przede wszystkim rozporządzenia Unii Europejskiej dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Dzięki nim, osoby, które pracowały w różnych krajach członkowskich, mogą liczyć na adekwatne świadczenia emerytalne.

Jak to działa?

Systemy emerytalne w Polsce i Niemczech różnią się, ale dzięki zasadom koordynacji UE, każdy kraj wypłaca część emerytury proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia przepracowanego na jego terytorium. Oznacza to, że jeśli pracowałeś w obu tych krajach, możesz otrzymać dwie odrębne emerytury – każdą z nich obliczaną i wypłacaną przez odpowiedni kraj.

Procedura ubiegania się o emeryturę

  • Zgromadzenie dokumentacji: Pierwszym krokiem jest zgromadzenie wszelkich dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia w obu krajach.
  • Wniosek emerytalny: Należy złożyć wniosek emerytalny w kraju, w którym obecnie mieszkasz lub ostatnio pracowałeś. Instytucja emerytalna tego kraju będzie koordynować proces z innymi krajami.
  • Obliczenie emerytury: Każdy kraj, w którym byłeś zatrudniony, obliczy swoją część emerytury na podstawie lokalnych przepisów.

Przykłady i studia przypadków

Na przykład, Jan Kowalski pracował przez 15 lat w Polsce, a następnie przez 10 lat w Niemczech. Po złożeniu wniosku emerytalnego, ZUS oraz niemiecki Deutsche Rentenversicherung obliczyły jego świadczenia proporcjonalnie do okresów ubezpieczenia. W rezultacie, Jan otrzymuje dwie emerytury, które łącznie dają mu wyższe świadczenie, niż gdyby pracował tylko w jednym kraju.

Wnioski i podsumowanie

Posiadanie dwóch emerytur z Polski i Niemiec jest możliwe i może stanowić znaczące zabezpieczenie finansowe na starość. Kluczowe jest jednak odpowiednie zaplanowanie kariery zawodowej oraz dokładne śledzenie wszystkich okresów zatrudnienia. Dzięki temu proces ubiegania się o emeryturę będzie prostszy, a świadczenia – maksymalnie korzystne.

Podsumowując, praca w Polsce i Niemczech otwiera drogę do otrzymywania emerytur z obu krajów. Jest to szczególnie wartościowe w kontekście różnic w poziomie życia i kosztach, które mogą się znacząco różnić między tymi krajami. Dlatego warto rozważyć taką opcję w planowaniu swojej przyszłości zawodowej i emerytalnej.