DE-INFO.pl

Portal Informacyjny

Praca

CO ZROBIĆ Z NIEWYKORZYSTANYM URLOPEM 
W NIEMCZECH?

Osoby wyjeżdżające do pracy za Odrę powinny orientować się w tamtejszym prawie pracy. Sprawa wynagrodzenia jest oczywiście bardzo istotna, bo w końcu to dzięki pensji możemy się utrzymać. Jednak nie można pomijać także sprawy urlopu, bo przecież każdy,
kto pracuje ma do niego prawo.

Za przepracowanie każdego miesiąca przysługują nam w Polsce 2 dni urlopu. Jak ta kwestia wygląda po niemieckiej stronie Odry? Co zrobić z niewykorzystanym urlopem
w Niemczech
? Co jeśli zaistnieją okoliczności, które uniemożliwią nam wykorzystanie
tego urlopu? Czy dopuszczalne jest samowolne wzięcie urlopu, jeśli pracodawca
nie chce nam go udzielić?

NIEWYKORZYSTANY URLOP W NIEMCZECH – CO Z NIM ZROBIĆ?

W myśl Krajowej Ustawy Urlopowej w Niemczech przysługujący urlop pracownik powinien wykorzystać do 31 grudnia bieżącego roku. Jeśli jednak zaistnieją jakieś ważne okoliczności można niewykorzystany urlop przenieść na następny rok. Jest to zgodne ze wspomnianą ustawą. Nie ma też znaczenia, czy okoliczności te powstały ze strony pracownika,
czy też pracodawcy. Jeżeli nie chcemy by zaległy urlop przepadł nam bezpowrotnie musimy wykorzystać go do końca pierwszego kwartału następnego roku, czyli do 31 marca. 

Jeśli zdarzy się tak, że w czasie urlopu pracownik zachoruje to czas jego choroby
nie będzie naliczony do przysługującego mu rocznego urlopu. Musimy jednocześnie
mieć świadomość tego, że nie możemy samowolnie wziąć urlopu, jeśli pracodawca z jakichś względów nie chce nam go udzielić w interesującym nas terminie. Takie zachowanie
może stać się podstawą do bezterminowego zwolnienia, a tego przecież nikt sobie nie życzy.

CZY TO JEDYNE MOŻLIWOŚCI?

Zapisy dotyczące tego, co zrobić z niewykorzystanym urlopem w Niemczech
mogą także wynikać ze zbiorowych układów pracy bądź z samej umowy o pracę zawartej między pracownikiem a pracodawcą. Natomiast w związku z rozwiązaniem umowy pracę pracownik nie może wykorzystać przysługującego mu urlopu. W takiej sytuacji pracownik musi otrzymać wyrównanie w formie pieniężnej.

Osoby pracujące u naszych zachodnich sąsiadów muszą pamiętać,
że nie mogą w nieskończoność odkładać urlopu niewykorzystanego z powodu choroby.
To z kolei jest zgodne z decyzją Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Choć sędziowie niemieccy w tym względzie otrzymali od nich wolną rękę to według Trybunału
czas 15 miesięcy jest w zupełności wystarczający do tego, by pracownik
mógł taki urlop w końcu wykorzystać.

Jeśli niemieckie prawo pracy jest dla nas zbyt skomplikowane lub nie wszystkie jego zapisy są dla nas czytelne najlepszym rozwiązaniem jest udanie się do biura doradczego. Pracownicy tego biura w przystępny sposób wyjaśnią nam wszelkie niejasności. Ponadto, jeśli zajdzie taka potrzeba, pomogą nam przetłumaczyć dokumenty, np. potwierdzające nasze kwalifikacje zawodowe, z języka polskiego na język niemiecki bądź odwrotnie. Ich pomoc nie ogranicza się jedynie do tego. Biura doradcze świadczą także usługi z zakresu prawa, księgowości,
a nawet pomagają w rejestracji i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej
w Niemczech.