DE-INFO.pl

Portal Informacyjny

Praca

CO ZROBIĆ JAK SIĘ STRACI PRACĘ W NIEMCZECH?

Praca, bez względu na to, jaki zawód wykonujemy, pozwala utrzymać siebie oraz swoich najbliższych. Brak perspektyw rozwoju, przeprowadzka, niska pensja, złe warunki pracy
lub brak szacunku ze strony pracodawcy sprawiają, że szukamy innego miejsca zatrudnienia. Z tego powodu spora część naszych rodaków podjęła trudną decyzję o opuszczeniu ojczyzny
i emigracji zarobkowej. Polacy bardzo często jako kierunek swojej emigracji wybierają Wielką Brytanię, Holandię, Irlandię, czy naszych zachodnich sąsiadów.

Wyjazd z kraju, znalezienie lepiej płatnej pracy, wejście w nowe środowisko, nauka języka, życie na wyższym niż w Polsce poziomie… Wszystko wygląda pięknie, gdyby nie to,
że nie zawsze jest różowo, nie każdy szybko znajduje pracę i nie każdemu
udaje się ją utrzymać. Co zrobić jak się straci pracę w Niemczech?

CO ZROBIĆ JAK SIĘ STRACI PRACĘ W NIEMCZECH?

Utrata pracy nie jest równoznaczna z końcem świata. Obecnie coraz częściej można spotkać się z tendencją, że to pracodawca zabiega o pracownika niż odwrotnie. Jeśli jednak zdarzy
się komuś stracić pracę nie można się załamywać. Każdy, kto ostatnio pracował (minimum
12 miesięcy prze okres ostatnich 2 lat) i spełnia określone w niemieckim prawie warunki może liczyć na zasiłek dla bezrobotnych. Na szczęście osoby, które pracowały krócej
także mogą liczyć na zasiłek. W ich wypadku warunkiem jest, by potrafiły udokumentować
6 miesięcy zatrudnienia, jeśli ich wcześniejsze umowy o pracę były krótkoterminowe
i nie przekraczały 2,5 miesiąca. Co jeszcze można zrobić jak się straci pracę
w Niemczech
?

UTRATA PRACY – FORMY POMOCY

Co w sytuacji, gdy zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje? W II księdze kodeksu cywilnego jest zapis mówiący o zasiłku podstawowym. Czym on jest? Są to minimalne środki finansowe, które wystarczają na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem. Przeznaczone są dla osób zdolnych do pracy, które poszukują zatrudnienia, otrzymują bardzo niski zasiłek dla bezrobotnych, bądź nie mają prawa do takiego świadczenia. Z kolei osoby,
które np. ze względu na chorobę nie są zdolne do podjęcia pracy mogą liczyć na świadczenie zagwarantowane im w XII księdze wspomnianego wcześniej kodeksu. Wysokość zasiłku
dla osoby dorosłej, która nie posiada dzieci ani rodziny to około 420 euro. Może ona również liczyć na pokrycie przez państwo uzasadnionych wydatków na czynsz oraz ogrzewanie.
Jeśli ktoś nie przepracował w Niemczech dostatecznie długiego czasu to o takie świadczenie może ubiegać się dopiero po 5 latach legalnego pobytu w tym kraju.

Utrata pracy jest na pewno trudnym doświadczeniem, szczególnie wtedy, gdy ktoś mieszka
i pracuje poza swoją ojczyzną. W takiej sytuacji pomocne mogą okazać się biura doradcze. Choć nie zajmują się one pośrednictwem pracy to na pewno udzielą wszelkich potrzebnych wskazówek tym, którzy szukają zatrudnienia. Ponadto pracownicy biura doradczego
są w stanie pomóc w przypadku trudności wiążących się np. z koniecznością przetłumaczenia dokumentów potwierdzających posiadany staż zawodowy lub kwalifikacje niezbędne
do podjęcia nowej pracy. 

Osoby rozważające założenie własnej działalności gospodarczej również mogą udać
się po poradę do biura doradczego. Pracownicy biura doradczego pomogą nie tylko w kwestii samej rejestracji firmy w Niemczech, ale także później, by biznes jak najprężniej się rozwijał.