DE-INFO.pl

Portal Informacyjny

Styl życia

UBEZPIECZENIE BEZ MELDUNKU

Ubezpieczenie zdrowotne to coś, co każdy powinien mieć, ale każdy życzy sobie,
by tak naprawdę nie było konieczności z niego korzystać i sprawdzać, na jaki poziom opieki zdrowotnej możemy w związku z tym liczyć. Absolutnie nie ma się co temu dziwić,
ponieważ nikt z nas nie lubi chorować. Jak wygląda tam kwestia ubezpieczenia zdrowotnego u naszych zachodnich sąsiadów? Czy ubezpieczenie bez meldunku jest możliwe
w Niemczech?

UBEZPIECZENIE BEZ MELDUNKU – CZY JEST MOŻLIWE?

U naszych zachodnich sąsiadów istnieje obowiązek meldunkowy. Co to znaczy? Każdy,
kto przebywa w Niemczech musi posiadać meldunek na terenie tego kraju. Zgodnie
z niemieckim prawem obcokrajowiec ma na to maksymalnie 14 dni, ale im szybciej
tym lepiej, więc nie ma sensu zwlekać z załatwieniem tej formalności. Co więcej brak wspomnianego meldunku znacznie utrudni funkcjonowanie, ponieważ bez tego nie można zawrzeć umowy o pracę, założyć konta bankowego, a także podjąć nauki.

Jak wygląda to w przypadku ubezpieczenia? Czy można mieć ubezpieczenie bez meldunku? Niestety oprócz posiadania dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), umowy
o pracę lub zaświadczenia o zgłoszeniu własnej działalności gospodarczej, a także posiadania niemieckiego konta bankowego zaświadczenie o meldunku na terenie Niemiec jest niezbędne do tego, by móc podpisać umowę z ubezpieczycielem. Bez meldunku nie można
być ubezpieczonym, a to z kolei jest niedopełnieniem obowiązku o ubezpieczeniu zdrowotnym, które nakłada tamtejsze prawo na wszystkich przebywających na ternie Niemiec.

BRAK UBEZPIECZENIA – JAKIE KONSEKWENCJE?

Zgodnie z obowiązującym za Odrą prawem każda osoba wjeżdżająca na teren tego kraju musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Co się dzieje lub może stać z kimś, kto takiego ubezpieczenia nie posiada? Kwestia nie jest tak do końca oczywista, ponieważ praktyka
i teoria nieco się rozmijają. Co to oznacza? Obcokrajowcy, którzy nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego oraz zatrudnienia, a przebywający na terenie Niemiec powyżej
3 miesięcy powinni zostać z tego kraju wydaleni, w praktyce okres ten wydłużany
jest nawet do pół roku. Procedura taka jest zgodna z wyrokiem Niemieckiego Trybunału Socjalnego. Prawdopodobnie nie jest to nic miłego i warto oszczędzić
sobie i swoim najbliższym sprawdzania tego na własnej skórze.

Osoby, które nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego muszą liczyć się również
z karą pieniężną. Za pierwsze 6 miesięcy przewidziana jest kara w wysokości miesięcznej składki, natomiast za każdy kolejny miesiąc to już 1/6 wysokości tej składki. Trzeba liczyć
się także z tym, że w przypadku konieczności udania się do lekarza lub pobytu w szpitalu sami będziemy musieli pokryć całość kosztów, które do najniższych na pewno
nie będą należeć.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w tej kwestii najrozsądniej jest udać się do biura doradczego i całą sprawę bardzo szczegółowo przedyskutować z osobami tam pracującymi.
Jak już zostało powiedziane u naszych zachodnich sąsiadów obowiązek posiadania ubezpieczenia nakładany jest na wszystkie osoby znajdujące się na terytorium tego państwa. W związku z tym sprawy tej nie można bagatelizować i liczyć na to, że nie będziemy musieli korzystać z tamtejszej opieki medycznej. Pracownicy wspomnianego biura bardzo skrupulatnie wyłożą nam całą sprawę i na pewno podpowiedzą, jakie rozwiązanie w naszej sytuacji jest najlepsze. Naprawdę warto skorzystać z ich pomocy.