JAK DŁUGO TRWA REJESTRACJA SPÓŁKI 
W NIEMCZECH?

0
2378

Polscy pracownicy są cenieni przez zagranicznych pracodawców. Odkąd Polska została pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej możemy legalnie pracować w krajach członkowskich. Wielka Brytania, Niemcy, Dania oraz Holandia to kierunki najchętniej wybierane przez naszych rodaków w związku z emigracją zarobkową. Polacy wyjeżdżający do pracy w Niemczech przeważnie rozpoczynają tam swoją ścieżkę zawodową od pracy
u tamtejszego pracodawcy. Ci odważniejsi i bardziej przedsiębiorczy po pewnym czasie podejmują decyzję o założeniu własnej działalności gospodarczej. W tym miejscu warto zaznaczyć, że znaczna część polskich firm jednoosobowych z czasem przekształca
się w spółki. Jak długo trwa rejestracja spółki w Niemczech?

WYMAGANE DOKUMENTY

W celu rejestracji spółki należy udać się do urzędu miasta lub ratusza właściwego dla miejsca prowadzenia działalności. Aby cały proces rejestracji przebiegł sprawnie należy zabrać
ze sobą następujące dokumenty:

 • dowód tożsamości;
 • zaświadczenie o uzyskanym tytule mistrzowskim lub minimum sześcioletnim stażu pracy w danym zawodzie – bez względu na to, którym z tych dwóch dokumentów
  się posługujemy zanim przedstawimy go w urzędzie musimy przetłumaczyć
  go na język niemiecki;
 • koncesja – jest niezbędna w przypadku tych przedsiębiorców, którzy planują prowadzić działalność związaną z usługami transportowymi, handlem obwoźnym,
  czy gastronomią; 
 • zaświadczenie o zameldowaniu na terenie Niemiec;
 • wypełniony odpowiedni wniosek – trzeba pamiętać o tym, że wnioski te są dostępne jedynie w języku niemieckim;
 • zaświadczenie o niekaralności. 

Jeżeli decydujemy się na założenie spółki z jeszcze jedną osobą lub dwiema osobami koniecznie zanim udamy się do urzędu powinniśmy spotkać się z notariuszem,
który przygotuje odpowiednie dokumenty założycielskie, pod którymi każdy ze wspólników będzie musiał się podpisać. Ciekawostką może być fakt, że siedziba statutowa takiej spółki musi być w Niemczech, jednak administracyjna może znajdować się np. w Polsce.

REJESTRACJA SPÓŁKI W NIEMCZECH – JAK DŁUGO TRWA?

Jeśli idąc do urzędu weźmiemy ze sobą komplet wymaganych dokumentów sam proces rejestracji spółki w Niemczech nie trwa długo. Jednak trzeba liczyć się z tym,
że przygotowanie dokumentów u notariusza, a także poprzedzające to ustalenia
z ewentualnymi wspólnikami co do konkretnych zapisów statutowych mogą zająć znacznie więcej czasu.

Zdecydowana większość Polaków, którzy wyjechali w poszukiwaniu pracy
do naszych zachodnich sąsiadów przede wszystkim pracuje u kogoś. Jednak systematycznie rośnie w Niemczech liczba firm, których właścicielami są Polacy. Co zrobić, by działalność jednoosobową przekształcić w spółkę? Z pomocą przychodzą tu polskie biura doradcze,
które swoje oddziały mają zarówno po polskiej, jak i po niemieckiej stronie Odry. Pracujące tam osoby doskonale orientują się w kwestiach prawniczych oraz w księgowości. Polscy przedsiębiorcy, którzy potrzebują jakiejkolwiek porady lub pomocy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą mogą udać się do takiego biura. Dość istotne jest także to,
że osoby pracujące w biurach doradczych posługują się językiem polskim, a więc unikniemy problemów z tłumaczeniem treści rozmowy.

Reklama