DE-INFO.pl

Portal Informacyjny

Styl życia

DOTACJE PAŃSTWOWE DO UBEZPIECZNIA EMERYTALNEGO W NIEMCZECH

Choć temat emerytury niejednemu wydaje się niejednokrotnie dość abstrakcyjny
to w zasadzie nikt z nas przed nim nie ucieknie i prędzej czy później trzeba będzie
się nim bardziej zainteresować. Nasi zachodni sąsiedzi mają świadomość problemu
z dzietnością, który dotyka także ich kraj. Fakt, że rodzi się tam za mało dzieci rzutuje również na przyszłość niemieckiego społeczeństwa, które po prostu się starzeje. 

Jaki ma to związek z emeryturami? Otóż bardzo duży – jeśli teraz rodzi się zbyt mało dzieci to za 20, 30, czy 40 lat, gdy rodzice i dziadkowie tych dzieci będą pobierali świadczenia emerytalne nie będzie miał kto na nie pracować, bo osób młodych (czyli dzisiejszych dzieci) będzie zdecydowanie za mało. W związku z tym państwo niemieckie
już teraz stara się wychodzić naprzeciw tym potrzebom. W jaki sposób to robi?

DLACZEGO PAŃSTWO POMAGA?

Przede wszystkim państwo niemieckie zachęca swoich obywateli do posiadania większej liczby dzieci. W tym celu stworzono i wdrożono pakiet socjalny, zgodnie z którym osoby posiadające dzieci mogą pobierać z tego tytułu świadczenie socjalne. Wysokość tego zasiłku (Kindergeld) uzależniona jest od liczby posiadanych dzieci – im więcej dzieci,
tym jest on wyższy. 

Państwo stara się także zaspokajać potrzeby osób, które już pobierają świadczenia emerytalne oraz tych, które za jakiś czas osiągną wiek emerytalny. W jaki sposób się to odbywa?
Mamy w Niemczech dotacje państwowe do ubezpieczenia emerytalnego.
Co oznacza to w praktyce? Otóż państwo współuczestniczy w odkładaniu przez swoich obywateli kapitału na emeryturę i po prostu dokłada środki do prywatnych ubezpieczeń emerytalnych.

DOTACJE PAŃSTWOWE DO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO W NIEMCZECH – JAK DUŻE?

W 2018 roku każdy obywatel Niemiec oszczędzający na emeryturę na prywatnym funduszu mógł liczyć na dofinansowanie ze strony państwa w wysokości 175 euro, zaś w przypadku, gdy posiadał on dzieci to na każde z nich dostawał dodatkowe pieniądze. Jeśli dziecko urodziło się przed 2007 rokiem była to kwota 185 euro, jeśli po tej dacie to aż 300 euro. Brzmi zachęcająco? Oczywiście, aby takie wsparcie ze strony państwa otrzymać
trzeba być zatrudnionym, a pracodawca musi odprowadzać z tego tytułu składki
na ubezpieczenie społeczne.

Osobom, którym temat dotacji państwowych do ubezpieczania emerytalnego
w Niemczech
jest bliski, bo np. zamierzają jesień życia spędzić w Niemczech i tam korzystać
z tego świadczenia, powinny skontaktować się z pracownikami biura doradczego. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz wiedzy z zakresu prawa i rachunkowości pracownicy wspomnianego biura z powodzeniem udzielają porad nie tylko w sprawach związanych
ze świadczeniami emerytalnymi wypłacanymi po niemieckiej stronie Odry. Pomagają również w kwestiach związanych z rejestracją oraz z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, a także wtedy, gdy tłumaczenia z języka polskiego na język niemiecki
(lub odwrotnie) wymagają dokumenty, np. potwierdzające zdobyte uprawnienia
bądź doświadczenie zawodowe.